NG KERK SINODE VAN WES-TRANSVAAL

God se gemeentes in Wes-Transvaal gee om vir mekaar en die wêreld

Kontak webmeester                    © 2015 NGK Sinode Wes-Transvaal          

Tuisblad Oor ons sinode Dokumente Kontak ons

HOOFKANTOOR VAN DIE NGK WES-TRANSVAAL:

Predikant Sinodale Bedieninge (Hoof Uitvoerende Beampte):

Ds NWJ (Nico) van Rensburg. Die kantoor is geleë by NGK Helikonpark, Condorrylaan, Randfontein,

Posbus 982, Randfontein 1760, tel 011 412 3210, sel 083 534 2341, e-pos volbring@mweb.co.za


Sekretaresse in die hoofkantoor:

Mev Hermien Bezuidenhout, Posbus 4371, Helikonpark 1771, tel 011 412 3441, faks 011 692 3893,

sel 073 154 8718, e-pos volbring@mweb.co.za

….........................................................................................................................................................................


Kommunikasie:

Ds N (Noël) Schreuder, e-pos ds.noel@ngk-wtvl.org.za, sel 082 899 8400 (Alle korresponsie aan die Sinode gaan aan volbring@mweb.co.za)

….........................................................................................................................................................................


Personeelsake en finansies:

Mev CJ (Classina) Cornelius, Posbus 32034, Totiusdal 0134, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2731,

e-pos classina@ngk-wtvl.org.za, Me Elsa Kaestner, tel 012 331 7608/9, faks 086 515 2730

e-pos elsa@ngk-wtvl.org.za

Die kantore is geleë in Potgieter Park 603, Meyerstraat 888, Rietfontein, Pretoria, tel 012 331 7608/9,

faks 086 515 2729/30/3, e-pos wesadmin@ngk-wtvl.org.za

….........................................................................................................................................................................


Aktuarius:

Dr JA (Andries) Kritzinger, Ruskinweg 49, Orkney 2619, Posbus 85, Orkney 2620, Tel 018 473 0138, faks 018 473 0071, e-pos dreas@mweb.co.za

….........................................................................................................................................................................


PSD Barmhartigheid:

Ds NWJ (Nico) van Rensburg.  Tel 011 412 3210, sel 083 534 2341, e-pos volbring@mweb.co.za

….........................................................................................................................................................................


PSD Sending:

Ds JvW (oom Japie) du Plessis, Posbus 161, Delareyville 2770, tel/faks 053 948 1206, sel 084 505 5744.

….........................................................................................................................................................................


Predikante Pensioenfonds en Amptenare Pensioenfonds:

Mnr TP (Theo) Smith, Pretoriusstraat 1200, Hatfield, 0083, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0415,

faks 086 696 3548, e-pos theo@pensioene.co.za en ilana@pensioene.co.za

….........................................................................................................................................................................


Bestmed (kerkgroep) 

NG Kerk-groep korporatiewe kliëntediensadviseur- Tilla van der Westhuizen - Maandag tot Vrydag (08:00-16:00) Tel 012 472 6486; E-pos: tillavdw@bestmed.co.za

Bestmed Oproepsentrum - 086 000 2378. Epos navrae - service@bestmed.co.za; Faks 012-472 6500

Instap fasiliteit – Blok A, Glenfield Kantoorpark. Oberonlaan 361, Faerie Glen, Pretoria

….........................................................................................................................................................................


Argief:

Die NGK Wes-Transvaal bly by die argief van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland ingeskakel.

Argiefgebou, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch.  Posbus 34, Stellenbosch, 7599, tel 021 882 9923, faks 086 617 5963, e-pos argief@kaapkerk.co.za

Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar, tel 021 957 7104, sel 083 270 5211, e-pos bossie@kaapkerk.co.za

Hoofargivaris: Mev Marlene Schoeman, tel 021 882 9923, sel 083 306 9947, e-pos marlene@kaapkerk.co.za

Webwerf: www.kerkargief.co.za

….........................................................................................................................................................................


Bybelgenootskap van Suid-Afrika:

Organiserende Sekretaris: Ds. JH (Johan) Peyper, Posbus 2002, Kempton Park 1620, tel 011 970 4010,

faks 011 970 2506, sel 082 335 1722, e-pos peyper@biblesociety.co.za