NG KERK SINODE VAN WES-TRANSVAAL

God se gemeentes in Wes-Transvaal gee om vir mekaar en die wêreld

Kontak webmeester                    © 2015 NGK Sinode Wes-Transvaal          

Tuisblad Oor ons sinode Dokumente Kontak ons

AMPTELIK

…...................................................................................


KORRESPONDENSIE

…...................................................................................


PERSVERKLARINGS

…..................................................................................


HUWELIKKE

…...................................................................................


…..............................................................................


WESVONK: ONS E-NUUSBRIEF


AGENDA EN VERSLAE: SINODE 19-20 OKTOBER