NG KERK SINODE VAN WES-TRANSVAAL

God se gemeentes in Wes-Transvaal gee om vir mekaar en die wêreld

Kontak webmeester                    © 2015 NGK Sinode Wes-Transvaal          

Tuisblad Oor ons sinode Dokumente Kontak ons

Kontak webmeester                    © 2015 NGK Sinode Wes-Transvaal          

WELKOM BY DIE SINODE VAN WES-TRANSVAAL


Toe die Voortrekkers by die Vaalrivier gekom het, was daar ‘n kennisgewingbord: “Die wat glo in ‘n mooier môre, trek oor!” Pas daarna het die wat oorgetrek het, in 1842 ‘n gemeente van die NG Kerk in Potchefstroom gestig. Hieruit het die familie van die Wes-Transvaalse Sinode gegroei – ‘n hegte familie wat vir mekaar en die wêreld om hulle omgee. ‘n Familie wat oor die jare telkens nuwe, eietydse gestaltes aangeneem het. ‘n Familie waaraan hierdie 21ste eeuse webwerf u wil voorstel.


Die sinode van Wes-Transvaal strek van Nietverdiend en Zeerust in die Noordweste tot by Christiana in die Suidweste, van Roodepoort in die Noordooste tot Vanderbijlpark in die Suidooste. Ter wille van beter bediening is die sinode in vier streke ingedeel, naamlik Platteland, PotchKosh, Vaaldriehoek en die Wesrand. Daar is altesaam 16 ringe in die sinode met 130 gemeentes in totaal, met interessante name soos onder andere Coram Deo, Eerste Vesting, Kerk tussen die Mielielande, Lux Deo, PUK-Kandelaar en Veranderde Lewens. Saam vorm ons een groot familie wat iets van God se hart wil weergee in ons omgee vir mekaar en die wêreld. 

 WES-TRANSVAAL SINODESITTING

Adventus – God se aanbrekende toekoms

19-20 OKTOBER 2016

…............................................................................................................................................................................

PROPONENTE PRETORIA 2016

Klik hier vir die lys van beroepbare proponente